U 2023. godini očekuje se blagi pad inflacije, ali koja će i dalje biti iznad prosjeka za BiH

Preliminarna procjena Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je da će ekonomska aktivnost...