Indeks razvijenosti BPK Goražde povećan na 95,1

11/11/2018. | Novosti

Indeks razvijenosti Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde povećan je sa 91,8 na 95,1 u 2017. godini navodi se u Izvještaju o razvoju koji je sa Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za prošlu godinu,usvojila kantonalna Vlada. Premijer BPK Goražde Emir Oković rekao je da su u izradi ovog izvještaja  korišteni  podaci Federalnog zavoda za statistiku,...