Memorandum Privredne komore FBiH, turskog IZFAS-a i sajma Energa

12/11/2019. | Novosti

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, kompanija Fair Services (IZFAS) iz Izmira kao jedan od najvećih organizatora sajmova u Turskoj, te predstavnici sajma Energa iz Bosne i Hercegovine potpisali su Memorandum o razumijevanju u Sarajevu u sjedištu federalne privredne komore. Potpisnici su predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, uime projekta Energa predsjednik uprave Tuzlanskog sajma...

Na sajmu ENERGA predstavljena istraživanja o primjeni pirofilita

25/06/2018. | Novosti

Osmi međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2018. pokazao je snagu opredjeljenja mnogih za racionalno i odgovorno ponašanje prema energiji i prirodnim resursima. U tom kontekstu ukazano je na doprinos koji je nastao iz uspješne suradnje Privredne komore FBiH i privrednog društva AD HARBI d.o.o. Sarajevo, što je bilo vidljivo kroz...

Radionica o korištenju biomase u proizvodnji električne energije u BiH

21/06/2018. | Novosti

Trenutno u BiH ne postoje postrojenja na biomasu koja isporučuju električnu energiju u mrežu, iako veliki energetski potencijal u ostacima iz poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije postoji. Bosna i Hercegovina se u tom kontekstu obavezala da ispuni brojne ciljeve zadane različitim međunarodnim sporazumima, koje je potpisala, jer drvoprerađivačka industrija predstavlja značajan ekonomski potencijal. O tome...

Energa 2018 – Sesija o perspektivama električnih automobila u BiH

21/06/2018. | Novosti

Aktuelne i revolucionarne promjene u automobilskoj industriji i sve veća ponuda automobila na električni pogon podrazumijevaju i konkretne korake nadležnih bh. institucija kako bi se naša zemlja pridružila savremenim trendovima na valu tzv. “zelene revolucije“ u kontekstu očuvanja okoliša i prioriteta na planu zaštite životne sredine, a u prvom redu smanjenja emisije stakleničkih plinova. Različite...

Harbaš: Obnovljive izvore energije približiti građanima

20/06/2018. | Novosti

Koordinator za obnovljive izvore energije Nihad Harbaš, smatra kako obnovljive izvore energije treba približiti građanima i lokalnim zajednicama jer su to krajnji korisnici koji trebaju implementirati mjere iz tog sektora. ”U Hrvatskoj je postavljena prva solarna elektrana koja je u vlasništvu građana, 500 građana je finansiralo ovaj projekt jer su vidjeli određeni benefit, besplatnu električnu...

Električna vozila na sajmu Energa u Sarajevu

20/06/2018. | Novosti

”Vozi 100 kilometara za 1 KM” moto je kompanije ”Porsche BH” d.o.o. koja na ovogodišnjem sajmu energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije “Energa” u Sarajevu predstavlja dva električna vozila. ”Up” i ”golf sedam”, potpuno električni, ove godine dostupni su posjetiteljima sajma, a VW e-mobility projekt manager Jasmin Lučkin kazao je da se očekuje da...

‘Energa 2018’ – Sesija o energetskim i klimatskim politikama u BiH

19/06/2018. | Novosti

Bosna i Hercegovina ima šansu da iskoristi komparativne prednosti i resurse u energetskom sektoru i pretvori ih u konkurencijske prednosti na tržištu za što je neophodno usvojiti strategiju, odnosno energetsko-klimatski plan koji obuhvata segmente efikasne upotrebe resursa (sunce, vjetar, voda, rijeke, šume…), energetske sigurnosti i tranzicije, kao i ekološke odgovornosti. Poruka je to sudionika prve...