Usvojen Bilans energetskih potreba FBiH za 2018. godinu

12/04/2018. | Industrija

Federalna vlada usvojila je ovogodišnji Bilans energetskih potreba FBiH te izvještaj o realizaciji bilansa za 2016. godinu. Bilansom planirana proizvodnja ugljena za 2018. godinu iznosi 7.891.000 tona, a potrošnja ugljena u Federaciji BiH 7.773.527 tona. Od toga je za termoelektrane planirano 6.498.000 tona, industrijske potrošače 718.658 tona, a za ostale 556.869 tona. Uz planiranih 145.000...