U stečaj otišla firma koja je osnovala online trgovinu kupitehniku.ba

11/12/2022. | Novosti

Društvo Techstar d.o.o. Sarajevo (raniji naziv Kupi tehniku d.o.o. Sarajevo), a koje je bilo osnivač online trgovine kupitehniku.ba, otišlo je u stečaj. Stečajni postupak je otvoren 11. novembra 2022. godine, a za stečajnog upravnika imenovana je Amra Karić. Firma je nasljednik General servisa a poslovalo je u divizijama maloprodaje, veleprodaje, transporta, servisa, reciklaže i online...