Index iz Gračanice želi 100% vlasništvo u sarajevskom Centrotrans-tranzitu

07/03/2022. | Novosti

Preduzeće Index iz Gračanice je objavilo ponudu za preuzimanje preostalog, manjnskog dijela akcija u Centrotrans-tranzitu iz Sarajeva. Index posjeduje 97,72 % vlasničkog udjela u pomenutom sarajevskom preduzeću, a u zajednfičkom djelovanju sa Enverom Humićem koji posjeduje 0,47% vlasničkog udjela. – Broj dionica emitenta koje su predmet ponude je 1,019 ili 1.8 % dionica Centrotrans-tranzita –...