PETROL COM – Sinonim za kvalitet i uspjeh u domenu informatičke tehnologije

25/03/2019. | Tema u fokusu

Kompanija Petrol Com d.o.o. Mostar trenutno radi na održavanju hardwera i softwera B, projektiranju i izradi aktivnih i pasivnih LAN mreža, rezervnim sistemima napajanja (UPS) renomiranog francuskog proizvođača Socomec, te održavanju Ingenico terminala za Konzum BiH. Kompanija je usmjerena na pružanje cjelovitih poslovnih rješenja (infrastrukturna, komunikacijska, mrežna, te poslovna i aplikativna rješenja). ”Naš krajnji cilj...