PETROL COM – Sinonim za kvalitet i uspjeh u domenu informatičke tehnologije

Kompanija Petrol Com d.o.o. Mostar trenutno radi na održavanju hardwera i softwera B,...