Promocija dobrog upravljanja i učešća građana na lokalnom nivou u BiH

Projekat Vijeća Evrope “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“...