Promocija dobrog upravljanja i učešća građana na lokalnom nivou u BiH

12/04/2022. | Novosti

Projekat Vijeća Evrope “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ objavio je poziv za iskazivanje interesa u uspostavljanju Platforme za razmjenu između općina i gradova širom Bosne i Hercegovine o otvorenoj vlasti za transparentno, inkluzivno i građanski- orijentisano kreiranje lokalnih politika. Cilj ovog poziva, koji je pripremljen u saradnji sa Savezom općina...