Banke nude bonuse i slobodne dane za mentalno zdravlje zaposlenih

Britanska multinacionalna investiciona banka Barclays sugerisala je svom mlađem osoblju da uzima...