Evropska komisija traži bolje interne kontrole u javnom sektoru

Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota o...