Evropska komisija traži bolje interne kontrole u javnom sektoru

08/06/2018. | Novosti

Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota o dosadašnjem razvoju sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama Bosne i Hercegovine razgovarao je s Raymondom Hillom, vođom tima za internu kontrolu u Generalnoj direkciji za budžet Evropske komisije. ”Napredak u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru važna je reformska oblast po...