Novosti

Evropska komisija traži bolje interne kontrole u javnom sektoru


Direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota o dosadašnjem razvoju sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama Bosne i Hercegovine razgovarao je s Raymondom Hillom, vođom tima za internu kontrolu u Generalnoj direkciji za budžet Evropske komisije.

”Napredak u oblasti internih finansijskih kontrola u javnom sektoru važna je reformska oblast po kojoj će Evropska komisija, također, mjeriti napredak Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji”, kazao je Hill.

Pozivajući se na odgovore različitih nivoa vlasti u BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, kao i na redovno godišnje izvještavanje putem Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, Hill je ocijenio da je postojeći zakonodavni okvir iz oblasti PIFC-a u BiH zasnovan na dobrim evropskim praksama.

Međutim, konstatirao je da je spora implementacija praktičnih rješenja koja proizlaze iz relevantnih propisa. Posebno je potencirao potrebu razvoja sistema internih kontrola u javnom sektoru u kojem će upravljačka odgovornost i delegiranje ovlaštenja biti jasno definirani i ugrađeni u zakonodavni okvir.

Hill je izrazio očekivanje da će definiranju i daljnjem razvoju upravljačke odgovornosti u javnom sektoru u BiH pomoći zaključci i preporuke iz SIGMA studije „Upravljačka odgovornost u zemljama zapadnog Balkana“.

Direktor Šakota podsjetio je da je na nivou institucija BiH uveden sistem PIFC-a, da postoje zakonske i podzakonske pretpostavke za njegovo funkcioniranje te potencirao da je implementacija sistema internih finansijskih kontrola najzahtjevniji korak.

”Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH u 2017. i 2018. godini posvetila je pažnju unapređenju podzakonskih akata iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, ali i edukaciji odgovornih osoba u institucijama BiH upravo radi boljeg razumijevanja značaja implementacije PIFC sistema” rekao je Šakota.

Kao prioritete u ovoj reformskoj oblasti Šakota i Hill istaknuli su popunjavanje jedinica interne revizije u institucijama BiH i izradu nove strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH budući da aktuelni strateški dokument važi do kraja 2018. godine, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Sastanku, održanom u sjedištu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, prisustvovale su Nisida Gjoksi, koordinator EK za reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, i Irena Šotra iz Delegacije EU u BiH.