Raditi u korporaciji, a biti “svoj gazda”

05/06/2018. | Novosti

Da li ste znali da ne morate da osnujete svoju kompaniju da biste postali poduzetnik? Možete biti poduzetnik i kada radite za veliku korporaciju, a potrebno vam je samo malo dodatnih vještina. “Unutrašnje poduzetništvo” (Intrapreneurship) je tema koja postaje sve popularnija dok se velike kompanije bore da nađu načine da održe svoje konkurentne prednosti u...