Raditi u korporaciji, a biti “svoj gazda”

Da li ste znali da ne morate da osnujete svoju kompaniju da biste postali poduzetnik? Možete biti...