Proizvođači struje i opreme za male hidroelektrane pozvali parlamentarce na razboritost

Povodom predstojeće parlamentarne rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o električnoj...