J.U. Dom zdravlja Bugojno godišnje pruži preko milion usluga

29/03/2019. | Tema u fokusu

J.U. Dom zdravlja Bugojno pruža primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu. Razvijena je i porodična medicina kroz rad u porodičnim ambulantama, a služba hitne pomoći radi 24 sata kroz rad u dežurama. Stomatološka služba opremljena je digitalnim OPG i RTG aparatom tako da su osigurani svi uslovi za dobru dijagnostiku. Direktorica primarijus dr....