Tema u fokusu

J.U. Dom zdravlja Bugojno godišnje pruži preko milion usluga


J.U. Dom zdravlja Bugojno pruža primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu.

Razvijena je i porodična medicina kroz rad u porodičnim ambulantama, a služba hitne pomoći radi 24 sata kroz rad u dežurama. Stomatološka služba opremljena je digitalnim OPG i RTG aparatom tako da su osigurani svi uslovi za dobru dijagnostiku.

Direktorica primarijus dr. Irhada Strukar, specijalista stomatološke protetike obavlja poslove direktora od februara 2015., a bila je šef stomatološke službe, član Upravnog odbora (2004-2012). Završila je menadžment u zdravstvu tri stepena, a cijeli radni staž bez prekida u trajanju od 32 godine provela je u Domu zdravlja Bugojno.

Koliko ste zadovoljni poslovanjem ustanove?

”Poslovanje je na zadovoljavajućem nivou. Ostvaren je rast u odnosu na proteklu godinu jer je Dom zdravlja učestvovao u više programa poticajnog zapošljavanja i na taj način je sufinansiranjem  pokriven dio troškova zaposlenih radnika. Također, bilježimo porast broja urađenih ljekarskih uvjerenja, sistematskih i sanitarnih pregleda.”

Kakva je struktura radnog kadra?

”J.U. Dom zdravlja Bugojno ima 162 zaposlena radnika, od toga 43 doktora medicine i stomatologije, 78 visokog i srednjeg medicinskog kadra, te 41 nemedicinski radnik.”

Šta je to što vas izdvaja u odnosu na druge ustanove?

”Djelatnost javne ustanove Dom zdravlja nije profitna tako da ne postoji konkurencija u našem poslovanju, ali ono što nas izdvaja od drugih ustanova koje imaju istu djelatnost je širok spektar usluga koje brzo i efikasno pružamo pacijentima cijelog gornjevrbaskog regiona, a i šire. Veliki broj usluga iz domena sekundarne, a i tercijarne zdravstvene zaštite olakšava pacijentima da dođu do usluge bez odlaska u Travnik i Zenicu. Tako, naprimjer, možemo navesti uslugu mamografskih pretraga po kojima je J.U. Dom zdravlja Bugojno prepoznatljiv duži niz godina. Godišnje pružimo oko milion usluga, a u narednom periodu zbog novootvorenih kapaciteta bit će pružen znatno veći broj usluga.”

Na koji način se finansirate?

”Finansiranje ustanove vrši se mjesečnim tranšama utvrđenim na osnovu dokumentacione osnove kojom je određen potreban broj timova. Dodatna sredstva ostvaruju se po osnovu pružanja usluga sistematskih, ljekarskih i sanitarnih pregleda te pružanja usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Protekla godina bila je prilično teška, puno rada, ali i završetak projekata koji su od kapitalnog značaja, kako za Bugojno tako i za cijelu gornjovrbasku regiju. Moram istaknuti da smo u ovoj godini dobili značajnu pomoć od Vlade SBK-a, a aplicirali smo i na javne pozive za zapošljavanje za doktore i druge zdravstvene kadrove kako bismo omogućili mladim ljudima da steknu radno iskustvo i ostanu u našoj zemlji.”

Šta vi kao menadžer tražite od kolega?

”Zadovoljstvo pacijenata treba da bude na prvom mjestu, a od kolega tražim profesionalnost i rad po Standardima za kvalitet i sigurnost usluga u zdravstvu”.

(Razgovarao: Alen MEHANOVIĆ)