Srbija sve bliže 5G mreži

30/10/2020. | Investicije

Dosadašnji Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić donio je 21. oktobra pravilnike o utvrđivanju plana raspodjela frekvencija u dva opsega. Od toga je jedan “zlatan” jer je za buduću 5G mrežu. Pravilnici o utvrđivanju Plana raspodjele radio frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400-3800 MHz i opsegu 2500-2690 MHz objavljeni su u Službenom glasniku sa jučerašnjim datumom....