Investicije

Srbija sve bliže 5G mreži


Dosadašnji Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić donio je 21. oktobra pravilnike o utvrđivanju plana raspodjela frekvencija u dva opsega.

Od toga je jedan “zlatan” jer je za buduću 5G mrežu.

Pravilnici o utvrđivanju Plana raspodjele radio frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 3400-3800 MHz i opsegu 2500-2690 MHz objavljeni su u Službenom glasniku sa jučerašnjim datumom.

Pomoćnica ministra Irini Reljin za Tanjug kaže da je jedan od pravilnika postojao i ranije ali nije sadržavao elemente koji bi omogućavali jednostavnu primjenu 5G tehnologije.

“Mi imamo u našem zakonodavstvu primjenjenu tehnološku neutralnost. U obavezi smo da sve tehnologije budu omogućene. Prosto to moramo da radimo. A u obavezi smo, i potrebi, da uvozimo i širimo nove tehnologije”, kaže ona.

Za drugi pravilnik kaže je preimenovan u skladu sa evropskim principima koji se tiču dogovora na nivou evropske telekomunikacione organizacije i dodaje da su tu donose usaglašavanja na nivou regiona.

“Mi smo ovim upotpunili našu regulativu. Oba pravilnika su u skladu sa planom namjene radio-frekvencija koji je usvojen ove godine”, dodaje.

Reljin potvrđuje da su donesenim dokumentima korak bliže 5G tehnologiji i mreži u Srbiji.

Tanjug