Tacta: Kompanija odgovorna za održavanje IT ekosistema finansijske ustanove u belgijskom vladinom sektoru

Kompanija Tacta je internacionalna kompanija sa sjedištem u Zagrebu, Sarajevu i Briselu. Kompanija...