U kategoriji IT srednjih kompanija ZIRA nosi primat

Sa tradicijom poslovanja dugom 25 godina ZIRA d.o.o. Sarajevo je jedna od onih kompanija koja promovira vrijednosti kulture poslovanja i odnosa sa zaposlenicima i korisnicima na lokalnom, ali i na globalnom nivou. Ovo je istakla i Sabina Selvić Orućević, direktorica kompanije kojoj su uručeni certifikat i Zvijezda bonitetne pouzdanosti, za nadprosječne rezultate poslovanja, na nedvno...