Travnik – grad vezira i bogate kulturne baštine

Travnik je nekada bio vezirski grad te 150 godina sjedište bosanskog pašaluka i sjedište dva...