Živinice dobijaju obilaznicu

12/04/2021. | Novosti

Davanjem saglasnosti gradskih vijeća Tuzle i Živinica, a potom i aktom Kantonalne vlade kojim je utvrđeno da je izvođenje radova i izgradnja ceste Šićki Brod-Đurđevik projekat od javnog interesa, otklonjene su prepreke i stvoreni preduslovi da se aktivnije i praktično krene sa realizacijom ovog saobraćajnog projekta. Radi se o izgradnji putne infrastrukture, čijom bi se...