Kako konstruktivna paranoja donosi uspjeh?

Poznata je Gatesova izjava da strah treba biti skriveni vodič u donošenju poslovnih odluka, a on...