Uskoro prodaja četiri parcele u Zoni B u Banovićima

16/07/2022. | Novosti

Načelnik Bego Gutić potpisao je Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije. U pitanju su četiri parcele u Zoni B koje se prodaju radi izgradnje stambeno-poslovnih/stambenih objekata kolektivnog stanovanja sa obavezom izvođenja radova na pripadajućem vanjskom uređenju. Javni oglas biće objavljen u Oslobođenju, na oglasnoj tabli...