Novosti

Uskoro prodaja četiri parcele u Zoni B u Banovićima


Načelnik Bego Gutić potpisao je Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Banovići putem javnog nadmetanja – licitacije.

U pitanju su četiri parcele u Zoni B koje se prodaju radi izgradnje stambeno-poslovnih/stambenih objekata kolektivnog stanovanja sa obavezom izvođenja radova na pripadajućem vanjskom uređenju.

Javni oglas biće objavljen u Oslobođenju, na oglasnoj tabli i službenoj web stranici općine Banovići u ponedjeljak, 18.07.2022. godine.

Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je 60 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, a postupak održavanja javnog nadmetanja će se održati 22. septembra.

Ekapija.com