Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo Poziv za dostavu ponuda za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru 5C

17/01/2024. | Novosti

Radi se o dionici južno od Mostara, koja je duga 5,2 kilometara a koja uključuje objekte: tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok i nadvožnjak Rujevica, a ostatak trase nadovezuje se na završenu dionicu Buna – Počitelj. Glavni objekat na dionici je dvocijevni tunel Kvanj, dužine desne cijevi 2.645 metara i lijeve 2.720 metara. Glavni projekt će...

Potpisan ugovor za izgradnju dionice autoceste Putnikovo Brdo – Medakovo

11/11/2022. | Novosti

Ugovor o izgradnji 8,5 kilometara duge dionice koridora Vc Putnikovo brdo – Medakovo potpisan je u sjedištu Autocesta Federacije BiH u Mostaru. Ugovor su potpisali Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor, uime izvođača radova Jasmin Bučo, direktor kompanije Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i Salih Kovačević iz Euro-Asfalt...

Autoceste FBiH objavile tender za nastavak izgradnje tunela Hranjen

22/05/2022. | Novosti

Javno preduzeće Autoceste FBiH danas je objavilo tender za izgradnju tunela Hranjen – Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge). “Znamo koliko je ovaj projekt važan za Bosanskopodrinjski kanton, za kvalitetno povezivanje sa Sarajevom i ostatkom...