Novosti

Javno preduzeće Autoceste FBiH objavilo Poziv za dostavu ponuda za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru 5C


Radi se o dionici južno od Mostara, koja je duga 5,2 kilometara a koja uključuje objekte: tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok i nadvožnjak Rujevica, a ostatak trase nadovezuje se na završenu dionicu Buna – Počitelj.

Glavni objekat na dionici je dvocijevni tunel Kvanj, dužine desne cijevi 2.645 metara i lijeve 2.720 metara.

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.

Inače, izgradnjom dionice Mostar jug – Buna, koja je podijeljena na dvije poddionice Mostar jug – tunel Kvanj i tunel Kvanj – Buna, povezat će se Mostar s evropskom mrežom autocesta i činiti funkcionalnu neprekinutu autocestu od granice Bijača pa sve do ulaska u Mostar, što je od neprocjenjivoga značaja za bh. građane, kompanije i poduzetnike.

Rok za dostavljanje ponuda je 2. april. Projekat će se finansirati iz sredstava osiguranih kod Evropske investicijske banke (EIB) i bespovratnim grant sredstvima EU.