Google mapirao dio ljudskog mozga do najsitnijih detalja

08/06/2021. | Novosti

Google je pomogao u stvaranju najdetaljnije mape veza u ljudskom mozgu, pokazujući nevjerovatnu količinu detalja, uključujući obrasce veza između neurona, kao i nešto što bi moglo biti nova vrsta neurona. Mapa mozga, koja je na mreži dostupna besplatno, prikazuje 50.000 ćelija u tri dimenzije, koje čine 130 miliona sinaptičkih veza, a podaci su 1,4 petabajta,...