Zavidovići – mali grad sa najvećim prirodnim fenomenom

Zavidovići su relativno mlad grad u slivu rijeka Bosne, Krivaje i Gostović koji se prvi put spominje 1565. godine kao selo. Najveća turistička atrakcija Zavidovića su misteriozne kamene kugle pronađene na 11 lokaliteta u okolini grada: naselje Mramorje, zatim Davulije, uzvišenje iznad naselja Grab i naselje Beše, gdje se nalaze najočuvaniji kameni stećci. Kao najveće...