UPFBiH: Smanjenjem broja dana bolovanja na teret poslodavca sa 42 na 15 plaće radnika se mogu povećati 15 posto

26/07/2022. | Novosti

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH kojeg je predložio nezavisni zastupnik Ramiz Karić. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za utorak, 26.7.2022. godine. „Statistički...

Matthew Field podržava nastojanje Zastupničkog doma PFBiH za poboljšanje poslovnog ambijenta

10/05/2019. | Novosti

Potrebno je promovisati rješenja za unapređenje poslovnog ambijenta u BiH, rečeno je danas na sastanku predsjednika i direktora Udruženja poslodavaca FBiH Adnana Smailbegovića i Mladena Pandurevića sa abasadorom Velike Britanije u Mattom Fieldom (Matthew Field). Sastanku su prisustvovali i direktor Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Zlatan Dedić i ekonomski savjetnik Ambasade Velike Britanije Damir Šaljić. Predstavnici...

Stvoreni preduslovi za otvaranje ureda Udruženja poslodavaca FBiH

20/07/2018. | Novosti

Grad Tuzla i Udruženje poslodavaca FBiH danas su potpisali Ugovor o najmu prostorija, čime su se stvorili preduslovi za otvaranje ureda ovog Udruženja u Tuzli. ”Udruženje je u posljednje vrijeme omasovljeno brojem članica sa područja Tuzlanskog kantona, te se stvorila potreba za otvaranjem ureda, a sa ciljem pružanja boljih usluga članstvu i stvaranja povoljnijeg poslovnog...

Udruženje poslodavaca FBiH – Izmjenama zakona do boljeg poslovnog ambijenta

19/07/2018. | Novosti

Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) predstavilo je danas u Sarajevu izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH. Radi se o prijedlozima izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, cestovnom prevozu, te profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom. “Usvajanjem tih izmjena i dopuna...

Produžen mandat direktoru Udruženja poslodavaca FBiH Mladenu Pandureviću

14/03/2018. | Novosti

Na XIII sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 13. marta 2018. godine u Sarajevu produžen je mandat direktoru Udruženja Mladenu Pandureviću u trajanju od četiri godine. Prije imenovanja Pandurević je ukratko informisao članove Upravnog odbora o rezultatima rada Udruženja u proteklom mandatnom periodu, te o programu rada za naredni period. Kako je kazao, 20...