Novosti

Produžen mandat direktoru Udruženja poslodavaca FBiH Mladenu Pandureviću


Na XIII sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 13. marta 2018. godine u Sarajevu produžen je mandat direktoru Udruženja Mladenu Pandureviću u trajanju od četiri godine.

Prije imenovanja Pandurević je ukratko informisao članove Upravnog odbora o rezultatima rada Udruženja u proteklom mandatnom periodu, te o programu rada za naredni period. Kako je kazao, 20 puta je uvećan broj članova, a pet puta je uvećan i prihod Udruženja. Naglasio je da je promijenjena javna percepcija poslodavaca, te da je definitivno Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH pozicionirano kao nezamjenjiva institucija drušva. Istakao je da se od ukupnog broja prijedloga Udruženja poslodavaca, 25 posto usvaja od strane izvršne i zakonodavne vlasti.

Za naredni period, Pandurević ističe da će Udruženje, između ostalog, raditi na ostvarivanju sljedećih ciljeva: jačanje socijalnog dijaloga, intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta, jačanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga, smanjenje opterećenja poslodavaca, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura i ostvarivanje ravnopravnog tretmana privatnog/realnog sektora u odnosu na javni.

Također, na današnjoj sjednici Udruženje poslodavaca FBiH odlučilo da će najvjerovatnije pripremiti krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i svih direktora te institucije do danas.

Razlog za krivičnu prijavu, kako je istaknuto, je šteta koja je zbog njihovog nerada učinjena budžetima i poslodavcima jer ne postoji mogućnost naplate PDV-a od stranih prevoznika kada voze u Bosni i Hercegovini, dok domaći plaćaju.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević naveo je da ima još puno propusta koji su vezani za pravilnik o PDV-u, te način obračuna PDV-a zbog čega se domaći prevoznici dvostruko oporezuju.

Naglasio je da poseban problem predstavlja nepotpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hrvatskom zbog čega za 10 godina nisu uspjeli vratiti više od 120 miliona KM iz te zemlje.