Produžen mandat direktoru Udruženja poslodavaca FBiH Mladenu Pandureviću

Produžen mandat direktoru Udruženja poslodavaca FBiH Mladenu Pandureviću

Na XIII sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 13. marta 2018. godine u Sarajevu produžen je mandat direktoru Udruženja Mladenu Pandureviću u trajanju od četiri godine.

Prije imenovanja Pandurević je ukratko informisao članove Upravnog odbora o rezultatima rada Udruženja u proteklom mandatnom periodu, te o programu rada za naredni period. Kako je kazao, 20 puta je uvećan broj članova, a pet puta je uvećan i prihod Udruženja. Naglasio je da je promijenjena javna percepcija poslodavaca, te da je definitivno Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH pozicionirano kao nezamjenjiva institucija drušva. Istakao je da se od ukupnog broja prijedloga Udruženja poslodavaca, 25 posto usvaja od strane izvršne i zakonodavne vlasti.

Za naredni period, Pandurević ističe da će Udruženje, između ostalog, raditi na ostvarivanju sljedećih ciljeva: jačanje socijalnog dijaloga, intenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta, jačanje bipartitnog i tripartitnog dijaloga, smanjenje opterećenja poslodavaca, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura i ostvarivanje ravnopravnog tretmana privatnog/realnog sektora u odnosu na javni.

Također, na današnjoj sjednici Udruženje poslodavaca FBiH odlučilo da će najvjerovatnije pripremiti krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i svih direktora te institucije do danas.

Razlog za krivičnu prijavu, kako je istaknuto, je šteta koja je zbog njihovog nerada učinjena budžetima i poslodavcima jer ne postoji mogućnost naplate PDV-a od stranih prevoznika kada voze u Bosni i Hercegovini, dok domaći plaćaju.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević naveo je da ima još puno propusta koji su vezani za pravilnik o PDV-u, te način obračuna PDV-a zbog čega se domaći prevoznici dvostruko oporezuju.

Naglasio je da poseban problem predstavlja nepotpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hrvatskom zbog čega za 10 godina nisu uspjeli vratiti više od 120 miliona KM iz te zemlje.

 

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.