Novi generalni sekretar AmCham BiH Nedim Hamzić

07/09/2020. | Novosti

Američka trgovačka komora (AmCham BiH) u BiH, izabrala je novog Generalnog Sekretara, Nedima Hamzića, te je u proteklom period podlegla internim promjenama u strukturi i organizaciji. “U budućem djelovanju AmCham BiH sa najvažnijim partnerom Američkom ambasadom i novim sazivom Upravnog odbora, radit ćemo na razvoju i osnaživanju glasa stručnih komiteta koji djeluju unutar Komore, sa...