Novosti

Novi generalni sekretar AmCham BiH Nedim Hamzić


Američka trgovačka komora (AmCham BiH) u BiH, izabrala je novog Generalnog Sekretara, Nedima Hamzića, te je u proteklom period podlegla internim promjenama u strukturi i organizaciji.

“U budućem djelovanju AmCham BiH sa najvažnijim partnerom Američkom ambasadom i novim sazivom Upravnog odbora, radit ćemo na razvoju i osnaživanju glasa stručnih komiteta koji djeluju unutar Komore, sa kojima planiramo održavanje okruglih stolova i konferencija koje će da unaprijede poslovnu klimu BiH kroz brojna polja djelovanja. Poseban akcenat ćemo staviti na razvoj platforme za mlade lidere/menadžere i programe obuke za njihovo usavršavanje. Sve projekte koje budemo radili biće direktno usmjereni na kreiranje dodatnih benefita za naše članove”, kazao je novi Generalni sekretar .

Hamzić se pridružio Američkoj trgovačkoj komori u BiH gdje će uspješno obnašati rukovodeću poziciju Izvršne kancelarije AmCham-a za BiH. Prethodna funkcija mu je bila Menadžer odjela za standardizaciju i odnose s javnošću u Lutriji Bosne i Hercegovine.

Svojim djelovanjem i radom razvio je saradnju sa ključnim stakeholderima kao što su Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava FBiH i mnogih drugih lokalnih organizacija i kompanija. Nedim je između ostalog stekao i međunarodnu akreditaciju te je bio ključni govornik na poslovnim konferencijama u Madridu i Londonu.