Koliko odraslih građana BiH učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja?

07/03/2018. | Tržišta i finansije

Prema podacima Ankete o obrazovanju odraslih koju je, po prvi put u Bosni i Hercegovini, provela Agencija za statistiku BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, početkom prošle godine, manje od 10 posto odraslih osoba u Bosni i Hercegovini učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja. Riječ je o izuzetno malom broju ukoliko...