NLB Banka i USAID Turizam usaglašeni: Za rast turizma važan je bolji pristup finansijama

U organizaciji NLB Banke d.d., Sarajevo i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i...