Novosti

NLB Banka i USAID Turizam usaglašeni: Za rast turizma važan je bolji pristup finansijama


U organizaciji NLB Banke d.d., Sarajevo i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini jučer je u Tuzli realizovana radionica pod nazivom “Poboljšan pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma”.

Radionica je bila namijenjena kompanijama iz Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona koje su primarno vezane za turističku djelatnost. U okviru radionice predstavljen je i Zajednički plan implementacije projekta USAID Turizam i NLB Banke d.d., Sarajevo, što je zvanični okvir saradnje i koordinacije aktivnosti na poboljšanju pristupa finansijskim sredstvima za kompanije iz sektora turizma.

„Za rast turizma je važno da se malim i srednjim preduzećima omogući bolji pristup finansijama, te poboljša ponuda za postojeće i nove turističke proizvode koji će privući veći broj posjetilaca. Time će se potaknuti ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i pomoći da se poveća konkurentska prednost bh. turizma. Bolji pristup finansijama će, osim toga, pomoći malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma da održe svoju djelatnost, povećaju prihode, te zaposle i obuče osoblje.“, istaknuli su iz USAID Turizma.

U dijelu radionice koji je bio rezervisan za predstavljanje pozitivnih praksi, predstavljen je plan razvoja i ulaganja Međunarodnog aerodroma Tuzla, te prezentacija turističke ponude i potencijala kompleksa slanih jezera u vlasništvu Javnog preduzeća Panonnica Tuzla.

„NLB Banka svoj koncept saradnje sa kompanijama zasniva na posebnoj pažnji i posvećenosti kvaliteti usluga te brizi o finansijskim potrebama klijenata. Pored personalizirane ponude, djelujemo i kao savjetnik u poslovno-finansijskim odlukama svojih klijenata, pronalazimo najbolja i najkvalitetnija rješenja koja su u datom trenutku optimalna za klijenta. Današnja radionica je bila prilika da pažljivo saslušamo izazove sa kojima se suočavaju kompanije u turističkoj djelatnosti te shodno tome prilagodimo našu ponudu proizvoda i usluga kako bismo bili podrška rastu i razvoju turizma u Bosni i Hercegovini,“ istaknula je predsjednica Uprave NLB Banke Lidija Žigić.

NLB Banka predstavila je i poseban razvojni dio poslovanja, segment u koji je NLB Banka najviše ulagala i razvijala se u prethodnom periodu, a to je digitalno bankarstvo te poseban program razvoja E-commerce rješenja za kompanije koje su klijenti Banke.

USAID Turizam je petogodišnji projekat koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) s ciljem razvoja konkurentnosti turističke industrije i povezanih lanaca vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Projekat podržava napore za razvoj turističkog sektora BiH na nivou cijele države i povećanje konkurentnosti zemlje kao turističke destinacije.

Projekat blisko sarađuje s ministarstvima i institucijama, kao i s nevladinim organizacijama i privatnim
sektorom povezanim sa sektorom turizma. USAID Turizam ima za cilj stvaranje dinamične, održive turističke ekonomije predvođene privatnim sektorom, u skladu s kulturom gostoprimstva i prepoznatljivim prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine. Projekat nastoji poboljšati lokalne kapacitete, kvalitet i raspoloživost radne snage, povećati interes za turistički sektor, razviti turističke proizvode, raditi na razvoju turističkog
marketinga i proširiti službeno zaštićena prirodna područja.