Tri infrastrukturna projekta vrijedna 9,2 miliona KM planirana u 2021.

Općina Jajce jedna je od općina u BiH koja je najviše učinila za oporavak privrede u periodu...