Završen projekt energijske obnove OŠ ”Vareš Majdan”

Osnovna škola ”Vareš Majdan” pridružila se sve većem broju objekata u Federaciji koji...