Page d.o.o. razvija vrhunske softvere i zadržava stručnjake u BiH

Plaće i uslovi rada na svjetskom nivou, a posao i život u Bosni i Hercegovini – iako ovo zvuči...