Nužnost digitalizacije poslovanja posebno se pokazala u vrijeme pandemije

02/06/2020. | Tema u fokusu

U vrijeme „prisilne izolacije“ se kao ključno pokazalo da preduzeće mora imati jasno razvijenu organizacijsku strukturu, da su poslovni procesi definirani i prilagođeni za digitalni svijet te da zaposleni imaju sve potrebne pristupe do najbitnijih podataka i dokumenata, koje trebaju pri radu. Iako su do sada rijetki od nas mogli od kuće završavati svoje poslovne...