Nužnost digitalizacije poslovanja posebno se pokazala u vrijeme pandemije

U vrijeme „prisilne izolacije“ se kao ključno pokazalo da preduzeće mora imati jasno razvijenu...