Moderan Apiterapijski centar na planini Kozari

Pčelinjaci Gorana Gagića danas imaju oko 200 košnica smještenih na tri lokacije, a u 2021. planira...