Međunarodni dan pismenosti

08/09/2020. | Novosti

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra, a prihvaćanje jezične raznolikosti u obrazovanju i razvoju pismenosti ključno je za rješavanje problema sa pismenošću i za postizanje ciljeva održivog razvoja. Ove godine Međunarodni dan pismenosti fokusirat će se na poučavanje i značaj pismenosti u krizi COVID-19, s naglaskom na ulogu nastavnika i promjenu pedagogije....