Novosti

Međunarodni dan pismenosti


Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra, a prihvaćanje jezične raznolikosti u obrazovanju i razvoju pismenosti ključno je za rješavanje problema sa pismenošću i za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Ove godine Međunarodni dan pismenosti fokusirat će se na poučavanje i značaj pismenosti u krizi COVID-19, s naglaskom na ulogu nastavnika i promjenu pedagogije.

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva (BGS) svake godine bilježi blagi porast korisnika, kazala je Amela Dželilović Malešević, voditeljica Službe za rad sa korisnicima pri BGS.

Iako živimo u digitalnom dobu kada je sve više online knjiga i raznih ponuda, građani još uvijek imaju naviku da čitaju knjige i odlaze u biblioteke. S obzirom na okolonosti i virus s kojim još uvijek svi živimo, sarajevske biblioteke su se prilaogodile novim uvjetima pa su ipak jedan dio svojih aktivnosti prebacili na internet. Ipak, sve aktivnosti koje su organizuju za djecu, mlade i ostale građane su sa ciljem širenja kulture čitanja.