Koje mjere mora preduzeti BiH da bi smanjila inflaciju?

28/02/2022. | Novosti

Sve države svijeta izložene su izazovima inflacije, pa tako i Bosna i Hercegovina. Posljedice ove globalne pošasti u BiH bi se, smatra to vodeća ekonomistica Centralne banke BiH Belma Čolaković, mogle ublažiti provođenjem strukturnih reformi. Čolaković je kazala i kako se, da bi se smanjila inflacija, mora početi raditi na reorganizaciji tržišta rada, povećanju produktivnosti,...