UPFBiH: Poslodavci prvi put imaju pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja

15/11/2019. | Novosti

Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine prvi put predviđa mogućnost naknade štete zbog neopravdanog kažnjavanja, rečeno je na radionicama o pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora koju je orgaiziralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u Zenici i Tešnju. Kako je učesnicima radionice naglasila voditeljica radionice Dijana Ružić, pravo na naknadu štete zbog...

FIPA i Ministarstvo privrede TK suorganizatori radionice o javno-privatnom partnerstvu

30/10/2019. | Novosti

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organiziraju u Sarajevu trodnevnu radionicu, od 30. oktobra do 1. novembra, o javno-privatnom partnerstvu „Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata JPP“ uz finansijusku podršku programa TAIEX. S obzirom da javno-privatno partnerstvo predstavlja novinu u teoriji i praksi u Bosni i Hercegovini, FIPA...

Žalba kao pravni lijek u zaštiti prava i pravnih interesa u postupku inspekcijskog nadzora

28/10/2019. | Novosti

Pravni lijekovi su vrsta pravnih sredstava kojima stranke i druga ovlašćena lica u postupku pobijaju odluku organa uprave koju smatraju nepravednom ili nezakonitom, tražeći od drugostepenog organa da je izmijeni ili ukine. Pravni lijekovi prema Zakonu o inspekcijama Federacije BiH su žalba i tužba za pokretanje upravnog spora protiv konačnog upravnog akta, rečeno je danas...

UPFBiH: Novčane kazne za poslodavce 50 posto niže, ako se plate u roku od osam dana

23/10/2019. | Novosti

Za pravna lica u FBiH ne može biti izrečena novčana kazna u iznosu većem od 200.000 KM. Zakon o prekršajima Federacije BiH je utvrdio minimalne i maksimalne kazne za fizičke osobe, odgovorne osobe u pravnim licima i pravna lica. Prema odredbama Zakona o prekršajima minimalna novčana kazna za fizičko lice ne može se propisati u...

Održana radionica o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora

16/10/2019. | Novosti

Nakon provedenih konsultacija putem javnih rasprava, okruglih stolova i fokus grupa, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdilo da su ključni problemi vezani za inspekcijski rad nedovoljno poznavanje propisa od poslodavaca, kao i nedostatak znanja u ovoj oblasti. Stoga UPFBiH prepoznajući potrebu za edukacijom poslodavaca, članova UPFBiH, organizira niz radionica o pravima i obavezama...

Održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH

27/09/2019. | Novosti

Prva od dvanaest radionica vezanih za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. održana je juče, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji je ključni koordinator procesa razvojnog planiranja u Federaciji BiH. Pored Vlade Federacije, podrška procesu izrade Strategije razvoja data je u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i...

Weekend Media Festivala – Ed Sheeran vs. Petar Grašo: Emituje li radio stalno istu muziku?

24/07/2019. | Novosti

Formatirani radio često se doživljava kao bauk i neprijatelj svake kreativnosti, iako su takve radijske stanice u pravilu pri vrhovima liste slušanosti. Većina uspješnih radija na tržištu ima između 240 i 800 pjesama u rotaciji, iako su im fonoteke višestruko bogatije. Zašto je to tako – moći će se saznati na interaktivnoj radionici “Ed Sheeran...

Dalipagić: Provedba Digitalne agende za zapadni Balkan – brži ekonomski razvoj

10/07/2019. | Novosti

Delegacija Ministarstva komunikacija i prometa BiH, predvođena zamjenikom ministra Sašom Dalipagićem, sudjelovala je u Brusselsu na Prvoj radionici o digitalnoj agendi zapadnog Balkana u okviru redovnog dijaloga o informacijsko komunikacijskim tehnologijama. Zamjenik Dalipagić je istaknuo da podržava napore kolega iz zemalja zapadnog Balkana da svi zajedno, udruživanjem snaga na regionalnoj razini kroz provedbu Digitalne agende...

Održana kreativna radionica u tvornici slatkiša Hoše Komerca

08/07/2019. | Novosti

Održana je prva interaktivna radionica tima poslastičara fabrike i bh. food blogerica, u najmodernijoj fabrici slatkiša u BiH i regiji Hoše komerca, a sve kolače spremljene tokom radionice, Hoše komerc poklonio je djeci Doma bez roditeljskog staranja na Bjelavama. “Cilj radionice je bio upoznati blogerice sa recepturama, vrhunskom tehnologijom kojom raspolažemo i standardima kvalitete kakvi...

Održana radionica o upravljanju lancima nabavke

06/06/2018. | Novosti

Upravljanje lancima nabavke, bila je tema dvodnevne radionice koju je u Sarajevu organizirao USAID Projekt razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) u suradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Federacije BiH. U toku radionice predstavljeni su koncepti kao što su potražnje odnosno prognoze i naloga kupaca, planiranja proizvodnje i planiranja kupovine, kao...