Ponosni smo na način na koji je Dom zdravlja Zenica odgovorio na zdravstvenu krizu

Naš edukativni centar je iznjedrio veliki broj doktora porodične medicine, a nastavna smo baza i...