Najveća ostvarena dobit u historiji Centralne banke BiH

01/12/2023. | Finansije

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić izjavio je, kada su u pitanju poslovni rezultati za 2023. godinu, da već sada sa sigurnošću može reći da se radi o najvećoj ostvarenoj dobiti u historiji Centralne banke BiH. “Ostvarena neto dobit 31. oktobra ove godine iznosi 208 miliona KM. Istovremeno ukupni kapital 31. oktobra ove godine...

SEPA provodi projekat poboljšanja kvaliteta zraka

05/10/2020. | Lifestyle

Prije nego što ispuni uslove za ulazak u EU, Bosna i Hercegovina treba poboljšati kvalitet zraka i upravljanje kvalitetom zraka, a prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih evropskih zemalja, i među zemljama sa najgorom kvalitetom zraka u svijetu. Studija SZO pokazuje da se, zbog lošeg kvaliteta zraka, na...