U planu gradnja gradske plaže na lijevoj obali Sane u Prijedoru

Grad Prijedor u narednom periodu planira izgradnju gradske plaže na lijevoj obali rijeke Sane,...