Hoće li inflatorni pritisci uticati na rast cijena osiguranja u BiH?

Glavni faktori koji utiču na povećanje cijena usluga osiguranja jesu, prije svega, rizici te je...