Ulpiana uvodi digitalizaciju finansijskih izvještaja u 2020.

Od 2013. godine na području Sarajeva djeluje firma Ulpiana d.o.o., specijalizirani su za pružanje...