PKFBiH: Bh. ponuđači će imati mogućnost dokazivanja kvaliteta policijske uniforme

U cilju zaštite transparentnosti tenderske procedure i obezbjeđenja nivoa kvaliteta policijskih...